PrivéLessen

Algemene voorwaarden PrivéLes

PrivéLes is een dienst van Stichting SeniorWeb Mierlo voor senioren die behoefte hebben aan uitleg op maat.
De uitleg is gericht op het (beter) gebruiken van digitale apparaten, zoals laptop, tablet en smartphone en het benutten van de mogelijkheden ervan. Deze dienst wordt uitgevoerd door docenten van de stichting.

De coördinatie wordt uitgevoerd door de cursisten-coördinator van de stichting. Deze dienst is bedoeld voor privé-aanvragen, niet voor zakelijk gebruik.
De lessen worden gegeven in locatie d’n Intheek, Dorpsstraat 113 in Mierlo, dus niet aan huis. De lestijd is 2 uur. De datum, begin- en eindtijd wordt in overleg met de cursist vastgesteld.

Er zullen meerdere lessen tegelijkertijd in het leslokaal plaats vinden.

De lessen zijn 1 docent op 1 cursist. Vooraf wordt door de docent met de cursist een afspraak gemaakt om te inventariseren wat in de privéles wordt behandeld. Dit gebeurt tijdens een ComputerCafé.

De ondersteuning richt zich niet op onderhoud en verhelpen van storingen aan computerapparatuur. Hiervoor kan worden doorverwezen naar een andere instantie.
Soms kan een aanvraag niet in behandeling genomen worden. In dat geval wordt de cursist, waar mogelijk, door de docent doorverwezen naar een andere vorm van ondersteuning.

Aan een privéles zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 18,- per les van 2 uur. Dit bedrag wordt vooraf afgerekend (contant of overschrijving) met de cursisten-coördinator.
SeniorWeb Mierlo is niet aansprakelijk voor schade door het niet correct opvolgen van aanwijzingen gegeven door de docent.

Persoonlijke gegevens van leden worden door SeniorWeb Mierlo zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb Mierlo houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is uitgewerkt in het privacy- en cookiebeleid van de stichting.

Aanmelden of informatie krijgen kan door een mail te sturen naar swmadmi@gmail.com of door te bellen naar 0492-663609.

Bijgewerkt op 23 december 2021