Clubs

Algemene voorwaarden clubs

Clubs zijn opgericht door SeniorWeb Mierlo voor senioren die behoefte hebben aan informatie over specifieke zaken van het apparaat wat men gebruikt. De uitleg is gericht op het (beter) gebruiken van het besturingssysteem alsook de apps. Het is de bedoeling om op basis van de uitleg dit zelf met begeleiding op het eigen apparaat uit te voeren.

Er zijn 4 clubs (Android, Apple, Windows en PowerPoint). De coördinatie wordt uitgevoerd door de cursistencoördinator van SeniorWeb Mierlo.

Deze bijeenkomsten worden gehouden op de locatie D’n Intheek in Mierlo. De duur van de bijeenkomst is 2 uur. De datum, begin- en eindtijd wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Er zijn 3 bijeenkomsten per seizoen (voorjaar en najaar). Het minimaal aantal deelnemers is 4 en het maximum is 8.

Er is één docent en co-docent aanwezig. De opzet is om samen het onderwerp uit te voeren op het eigen apparaat. Dus samen met ondersteuning van de (co)docent.

Vooraf wordt met de deelnemer een afspraak gemaakt om te inventariseren wat zijn kennis is en welk apparaat en versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd.

Docent moet aangeven welke versie van Windows en Android nodig is om te kunnen deelnemen. Dit gebeurt tijdens het ComputerCafé.
Soms kan een aanvraag niet in behandeling genomen worden. In dat geval wordt het lid, waar mogelijk, door de vrijwilliger doorverwezen naar een andere vorm van ondersteuning.

Tarieven

De tarieven voor deelname: klik hier

Aanmelden

Aanmelden kan tijdens het ComputerCafé of via swmadmi@gmail.com.

Aansprakelijkheid

SeniorWeb Mierlo is niet aansprakelijk voor schade door het niet correct opvolgen van aanwijzingen gegeven door de docent.

AVG

Persoonlijke gegevens van leden worden door SeniorWeb Mierlo zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb Mierlo houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is uitgewerkt in het privacy- en cookiebeleid van de stichting.

Bijgewerkt op 24 juli 2022