WindowsClub

Uitgangspunten WindowsClub

Windows 10 is vereist, versie 1803 of hoger.

Voor aanvang van de eerste bijeenkomst doet de docent een voorstel.
Onderwerpen kunnen betrekking hebben op de Verkenner, Instellingen,
Veiligheid, Gmail, Outlook.com, App mail, Edge, Google Chrome, Dropbox,
OneDrive en Algemene tips. Het is niet de bedoeling om “grote“ updates tijdens
de bijeenkomst te installeren, want hiervoor is te weinig tijd.

De docent geeft per bijeenkomst uitleg over het onderwerp en daarna wordt dit
zelf met begeleiding op het eigen apparaat uitgevoerd.

Uitwisseling van informatie met andere clubleden wordt op prijs gesteld. Dit geldt ook voor het elkaar helpen.

Iedereen krijgt volop de tijd om te oefenen. Er wordt pas een ander onderwerp behandeld als men klaar is met oefenen.

Iedereen wordt aangemeld in de Windows SWM WhatsApp groep. Hier kan men allerlei meldingen plaatsen met betrekking tot de WindowsClub. Dit is het forum voor vragen en antwoorden over de onderwerpen die zijn behandeld. Als de deelnemer geen smartphone heeft, dan wordt de informatie via de mail gedaan.

Voor de bijeenkomsten zijn de volgende data vastgelegd:

Eerste bijeenkomst: vrijdag 18 oktober van 10 – 12 uur;
tweede bijeenkomst: vrijdag 15 november van 10 – 12 uur;
derde bijeenkomst: vrijdag 13 december van 10 – 12 uur.