AndroidClub

Uitgangspunten Android club

De versie van Android op het apparaat (smartphone of tablet) is 10.0 of hoger.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke onderwerpen op basis van de interesse van de deelnemers aan de orde zullen komen. Hiervan wordt de volgorde van behandeling vastgesteld.
Door de docent wordt per bijeenkomst uitleg gegeven over een onderwerp en daarna wordt dit zelf met begeleiding op het eigen apparaat uitgevoerd.
Iedereen krijgt volop de tijd om te oefenen. Er wordt pas een ander onderwerp behandeld als men klaar is met oefenen. Er is ook volop ruimte voor het stellen van vragen. Deze worden zo veel mogelijk tijdens de bijeenkomst beantwoord of in een volgende bijeenkomst.
Iedereen wordt aangemeld in de Android Club SWM WhatsApp groep. Hier kan men allerlei meldingen plaatsen met betrekking tot de Android club. Dit is het forum voor vragen en antwoorden over de onderwerpen die zijn of worden behandeld.

Aanmelden en informatie

Aanmelden of informatie krijgen kan door een mail te sturen naar swmadmi@gmail.com of door te bellen naar 0492-663609.
Voor meer informatie kun je bellen naar 0657772715 (Martien Verstijnen, docent SWM).
De bijeenkomsten vinden telkens op donderdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur plaats.

Kosten: klik hier.

Voor de bijeenkomsten zijn de volgende data vastgelegd:

21 september 2023 10:00 – 12:00 uur
26 oktober 2023 10:00 – 12:00 uur
30 november 2023 10:00 – 12:00 uur