AndroidClub

Uitgangspunten Android club

De versie van Android is 6.0 of hoger.

Voor de eerste bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke onderwerpen aan de orde komen. Deze kunnen betrekking hebben op Nieuws, Tips en Apps. Hiervan wordt de volgorde van behandeling opgesteld.

Door de docent wordt per bijeenkomst uitleg gegeven over het onderwerp en daarna wordt dit zelf met begeleiding op het eigen apparaat uitgevoerd.
Uitwisseling van informatie met andere clubleden wordt op prijs gesteld. Dit geldt ook voor het elkaar helpen.
Iedereen krijgt volop de tijd om te oefenen. Er wordt pas een ander onderwerp behandeld als men klaar is met oefenen.

Iedereen wordt aangemeld in de Android Club SWM WhatsApp groep. Hier kan men allerlei meldingen plaatsen met betrekking tot de Android club. Dit is het forum voor vragen en antwoorden over de onderwerpen die zijn behandeld.

Voor de bijeenkomsten zijn de volgende data vastgelegd:

Donderdag 30 januari van 10:00 – 12:00 uur – bijeenkomst 1;
Donderdag 13 februari van 10:00 – 12:00 uur – bijeenkomst 2;
Donderdag 12 maart van 10:00 – 12:00 uur – bijeenkomst 3.