PowerPoint Club

Uitgangspunten PowerPoint Club

Vereiste versie: 2016 of hoger

Voor aanvang van de eerste bijeenkomst doet de docent een voorstel via mail van mogelijke onderwerpen. U wordt verzocht deze mail meteen aan de docent te retourneren.

De docent geeft per bijeenkomst uitleg over het onderwerp en daarna wordt dit zelf met begeleiding op het eigen apparaat uitgevoerd.
Uitwisseling van informatie met andere clubleden wordt op prijs gesteld. Dit geldt ook voor het elkaar helpen.
Iedereen krijgt volop de tijd om te oefenen. Er wordt pas een ander onderwerp behandeld als men klaar is met oefenen.

Iedereen wordt aangemeld in de PowerPoint WhatsApp groep. Hier kan men allerlei meldingen plaatsen met betrekking tot de PowerPoint Club.
Dit is het forum voor vragen en antwoorden over de onderwerpen die zijn behandeld. Als de deelnemer geen smartphone heeft, dan wordt de informatie via de mail gedaan.

Aanmelden of informatie krijgen kan door een mail te sturen naar swmadmi@gmail.com of door te bellen naar 0492-663609.

Voor de bijeenkomsten zijn de volgende data vastgelegd: